فرمانده سپاه فجر:

نخبگان علمی بسیج فارس محور ارتباط صنعت و دانشگاه باشند

سردار بوعلی گفت: نخبگان علمی بسیجی می توانند محور ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت باشند و این رسالت مهم را تحقق ببخشند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر نخبگان علمی بسیج فارس محور ارتباط صنعت و دانشگاه باشند

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، قرارگاه جهاد علمی سازمان علمی و پژوهشی بسیج فارس با حضور سردار یداله بوعلی فرمانده سپاه فجر و جمعی از نخبگان علمی بسیج برگزار شد.

سردار بوعلی در این مراسم با تاکید بر اهمیت مسئله علم، پژوهش و فناوری در پیشرفت و توسعه کشور، گفت: بدون شک یکی از ارکان اساسی تضمین پیشرفت و موفقیت هر جامعه ای موضوع تحقیقات و حرکت علمی و فناورانه بر مدار پیشرفت و توسعه است.

وی با بیان اینکه تبدیل ایده ها و طرح های پژوهشی به محصولات و دستاوردهای صنعتی یکی از نیازهای مهم کشور است، گفت: تقویت ارتباط بین نخبگان بسیجی و ایجاد شبکه علمی با حضور شرکت های دانش بنیان یکی از مطالبات مهم از سازمان علمی و پژوهشی بسیج است.

فرمانده سپاه فجر با بیان اینکه سازمان علمی بسیج فارس برای حمایت از طرح ها و ایده ها آمادگی کامل دارد، خاطرنشان کرد: نخبگان علمی بسیجی می توانند محور ارتباط و تعامل دانشگاه و صنعت باشند و این رسالت مهم را تحقق ببخشند.

::

مطالب مرتبط

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر