سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

ارکان ارتقای جامعه در گرو اهمیت مقوله آموزش

سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نشست هیات ممیزه آموزشی دانشگاه، با تاکید بر اهمیت آموزش، این حیطه را از ارکان ارتقای جامعه عنوان کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر ارکان ارتقای جامعه در گرو اهمیت مقوله آموزش

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، دکتر «افشین امینی» در نشست هیات ممیزه آموزشی دانشگاه افزود: توجه به آموزش در دانشگاه ها، از مواردی است که زمینه پیشرفت کشور را فراهم می کند و باید به این حیطه به عنوان رکنی اثرگذار در جامعه، توجه ویژه ای شود.

او بیان کرد: دانشجویان با آموزش هایی که از اساتید خود دریافت می کنند، در زمینه های علمی و عملی برای فعالیت در زمینه شغلی آینده خود آماده می شوند و این آموزه های اساتید در دانشگاه، اهمیت بسیاری دارد.

دکتر امینی گفت: عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه برای ارتقای مرتبه در چهار حیطه فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی مورد بررسی قرار می گیرند که با ابتکار دانشگاه علوم پزشکی شیراز، سال هاست که حیطه آموزشی، با توجه ویژه در هیات ممیزه آموزشی ارزیابی می شود.

در این نشست، روسا و معاونان آموزشی دانشکده های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز حضور داشتند.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر