💢 ارتباط با ما:

صاحب امتیاز و مدیر رسانه:

احمد باقری

ایمیل:

ahmad_bagheri80@yahoo.com

شماره تماس:

09126944966

»»سوابق علمی و اجرایی احمد باقری««