با حضور تیم پایش وزارت بهداشت در حوزه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه انجام شد؛

اولین دوره ارزیابی عملکرد مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد

عملکرد مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز با حضور تیم پایش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفت.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر اولین دوره ارزیابی عملکرد مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، دکتر «سید ابوالفضل هاشمی اصل» در نشست مشترکی با اعضای تیم ارزیاب وزارت بهداشت، با تاکید بر ضرورت اجرای پایش مستمر در حوزه های مختلف، گفت: تبادل افکار و انتقال تجربیات بین مدیران و کارشناسان در راستای تحقق اهداف و بهبود فرایندها در حوزه سلامت، امری ضروری است.

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت: ارزیابی عملکرد حوزه مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه با حضور اعضای تیم پایش وزارت بهداشت، مهندس «اسماعیل عباسی» معاون مدیرکل پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت و معاونان امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی کرمان، مازندران، مشهد و اهواز به مدت دو روز انجام شد.

«منصور فرزادفر» افزود: تیم پایش با حضور در واحد های مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه، عملکرد این واحدها را در چهار حوزه اداره مناقصات و قراردادها، اداره تدارکات، اداره انبار ها و امور خدمات مورد ارزیابی قرار دادند و پیرامون تجارب موفق در واحد های مختلف به تبادل نظر پرداختند.

او در ادامه افزود: از دیگر اقدامات انجام شده، نشست مشترک تیم ارزیاب با مدیران بیمارستان های شیراز بود که در خصوص تجربیات موفق در حوزه استقلال بیمارستان ها و آئین نامه مربوطه، امور بیمه ای و نیرو های شرکتی گفت و گو شد.

مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه بیان کرد: همچنین تیم ارزیاب وزارت بهداشت با حضور در بیمارستان شهید دکتر فقیهی، از بخش های پشتیبانی و انبار های این مرکز آموزشی درمانی بازدید و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دادند و در ادامه با حضور در مرکز پایش سلامت کارکنان دانشگاه، از روند پایش سلامت کارکنان دانشگاه بازدید و تجارب موفق در این حوزه را ارزیابی کردند.

::

مطالب مرتبط

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر