اعضای هیات بورد آلرژی و ایمونولوژی بالینی کشور با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیدار کردند

اعضای هیات بورد آلرژی و ایمونولوژی بالینی کشور ضمن دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، در زمینه حوزه آلرژی و ایمونولوژی گفت و گو و تبادل نظر کردند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر اعضای هیات بورد آلرژی و ایمونولوژی بالینی کشور با رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز دیدار کردند

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دیدار با اعضای هیات بورد آلرژی و ایمونولوژی بالینی کشور، با اشاره به فعالیت های بخش کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این بخش را از بخش های مهم و ستون محکمی در حوزه آموزش برای مجموعه دانشگاه عنوان کرد که اساتید این گروه آموزشی نیز با تمام وجود در تمام شرایط از جمله دوران کرونا با نظم و انضباط مثال زدنی فعالیت داشتند.

دکتر «سید وحید حسینی» با اشاره به این موضوع که رتبه های برتر بورد امسال گروه کودکان از شیراز بوده اند، گروه آموزشی کودکان دانشگاه را از سرمایه های دانشگاه عنوان کرد و حضور اعضای هیات بورد آلرژی و ایمونولوژی بالینی کشور برای بررسی و اعتباربخشی عملکرد دانشگاه در این حوزه را سبب ارتقا، پیشرفت و ارایه خدمت بهتر به مردم برشمرد.

اعضای هیات بورد آلرژی و ایمونولوژی بالینی کشور نیز در این دیدار با اشاره به بازدید انجام شده از بخش آلرژی و ایمونولوژی بالینی، اختصاص فضاهای آموزشی و پژوهشی در کنار توجه به رشته های بالینی را قابل توجه و تقدیر دانستند.

گزارشی از این بازدید و گفت و گو با اساتید و دانشجویان و همچنین ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه آلرژی و ایمونولوژی با هدف اعتباربخشی عملکرد دانشگاه، از دیگر موارد مورد اشاره در این نشست بود که از سوی اعضای هیات بورد آلرژی و ایمونولوژی کشور، ارایه شد.

این برنامه ظهر امروز، هجدهم آبان 1402 در دفتر مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، برگزار شد.

::

مطالب مرتبط

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر