رئیس جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد:

ضرورت افزایش سنگین و بازدارنده هزینه تغییر کاربری های کلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: هزینه و تبعات تغییر کاربری های غیر مجاز برای متخلفین در سطح کلان یا در یک محدوده مشخص بالاتر، با نیت سوء استفاده ای که می خواهد اتفاق بیفتد، باید بازدارنده تر از تغییر کاربری های محدود باشد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر ضرورت افزایش سنگین و بازدارنده هزینه تغییر کاربری های کلان

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، مجتبی دهقان پور در جمع روئسای ادرات حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور در شیراز اظهار کرد: ایجاد هزینه های سنگین به پیشگیری از وقوع جرم در اراضی و مستثنیات کمک خواهد کرد.

به گفته وی؛ در مبحث جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز می بایست با آن دسته از کسانی که با تفکیک اراضی وسیع منجر به تغییر کاربری می شوند برخورد کرد و تبعات قانونی دامنگیر این گروه از متخلفین باشد و باید برای آن راهکارهای قانونی داشت.

او با اذعان به اینکه نوع نگاه مان به افراد در تغییر کاربری یکسان است، بیان کرد: موارد 156 تا 161 قانون اساسی مترتب بر مباحث تغییرکاربری و مباحث مرتبط با حوزه های حقوقی زمین است؛ براساس مواردی که دنبال می کنیم باید در اجرای قانون برای یک سری از موارد انعطاف داشت و برای برخی با قدرت و جدیت اعمال قانون کرد.

این مقام مسئول با اشاره به برخی از برخوردهای فیزیکی و تهدیدات متخلفین با کارشناسان حوزه امور اراضی و حفظ کاربری، برضرورت پیگیری برای ایجاد شعبات قضایی بررسی موضوعات زمین تاکید کرد و افزود: باید به طور مشخص این موضوع را از طریق دادستانی کل کشور دنبال کنیم زیرا که می طلبد حمایت های قوی تری در این حوزه اتفاق بیفتد همانگونه که شواهد آن در سطح شهرستان ها مشهود است.

دهقان پور وجود بخشنامه های کاملا متمرکز را یکی از چالش های استان فارس در حوزه تغییر کاربری ها دانست و اضافه کرد: این موضوع باعث می شود در بعضی موارد دست ما بسته شود، از طرفی برخی کارهای توسعه ای می بایست دنبال و اجرا شود که بخشنامه ها، دستورالعمل ها یا آیین نامه های اجرایی متمرکز ابلاغی موجب ایجاد برخی تعارضات شده است.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر