دبیر جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی:

تبریز پیشگام نمایشنامه‌نویسی و نمایش در ایران

دبیر بیست‌ و یکمین‌ جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز تبریز و گفتگوی اختصاصی با ایرنا به جایگاه آذربایجان‌شرقی در هنر نمایش اشاره کرد و گفت: نخستین نمایشنامه‌نویسان تاریخ ایران متعلق به تبریز بوده با این بهانه این کهن شهر مهر امسال میزبان جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در ۲ بخش است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تبریز پیشگام نمایشنامه‌نویسی و نمایش در ایران

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، دبیر بیست‌ و یکمین‌ جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز تبریز و گفتگوی اختصاصی با ایرنا به جایگاه آذربایجان‌شرقی در هنر نمایش اشاره کرد و گفت: نخستین نمایشنامه‌نویسان تاریخ ایران متعلق به تبریز بوده با این بهانه این کهن شهر مهر امسال میزبان جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی در ۲ بخش است.