برگزاری دوره آموزشی «کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی» در سازمان برنامه و بودجه کشور با تدریس احمد باقری

از سلسله دوره کارگاهی سئومحتوا در روابط عمومی ها، دوره آموزش تخصصی « کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی » ویژه مسئولان و کارشناسان روابط عمومی برای روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در 10 جلسه با تدریس احمد باقری مدرس دوره های توسعه کسب و کار، سئومحتوا و اصول حرفه ای روابط عمومی سازمان ها برگزار شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر برگزاری دوره آموزشی «کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی» در سازمان برنامه و بودجه کشور با تدریس احمد باقری

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، از سلسله دوره کارگاهی سئومحتوا در روابط عمومی ها، دوره آموزش تخصصی « کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی » ویژه مسئولان و کارشناسان روابط عمومی برای روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در 10 جلسه با تدریس احمد باقری مدرس دوره های توسعه کسب و کار، سئومحتوا و اصول حرفه ای روابط عمومی سازمان ها برگزار شد.

در این دوره آموزشی که به در خواست سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، در 10 جلسه، اصول بهینه سازی محتوا در موتورهای جستجو (search engine optimization) در روابط عمومی ها، مدیریت تولید محتوای موثر و اثربخش در شبکه های اجتماعی و همچنین نقش روابط عمومی ها در تولید محتوای اثرگذار در بین مخاطبان آموزش داده شد.

با توجه به اینکه تولید محتوا موثری یکی از ارکان تاثیرگذار در مدیریت شبکه های اجتماعی و در ادامه بهبود سئو سایت می باشد در دوره کاربرد شبکه های اجتماعی در روابط عمومی ها، راهکارهایی که بتواند به طور موثر هم باعث بهبود سئو هم درگیر نمودن مخاطب در جهت اطلاع رسانی بهتر باشد مورد بررس قرار گرفته شد.

این دوره آموزش با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

در راستای اطلاع رسانی موثرتر همواره واحدهای روابط عمومی سازمان ها به دنبال راهکارهای جدید و همچنین با صرفه اقتصادی هستند تا بتوانند اخبار و اطلاعات و طرح های سازمان خود را بهتر و زودتر از دیگر خبرگزاری ها به اطلاع مخاطبین هدف خود برسانند.

برای دستیابی به این هدف استفاده از بسترها، ابزارها و راهکارهای اطلاع رسانی همچون شبکه های اجتماعی، می تواند واحدهای روابط عمومی را کاراتر از گذشته در مسیر انجام ماموریت های سازمانی خود هدایت نماید.

بهینه سایت در موتورهای جستجو SEO و همچنین آشنایی با استراتژی صحیح تولید محتوا می تواند این واحدها را بیش از پیش موفق نماید.