دستور رییس قوه قضاییه برای برخورد با مفسدین

با هر کس، فرد یا مقامی که دچار فساد شد در هر جایگاهی که هست برخورد کنید.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصادی گزارش خبر، رئیس قوه‌قضائیه گفت: با هر کس، فرد یا مقامی که دچار فساد شد در هر جایگاهی که هست برخورد کنید.

مردم حق دارند از دیدن برخی مفاسد اقتصادی ناراحت شوند، مردم مشکل دارند

قوه قضائیه و دادستان‌ها باید دادستان مردم باشند، باید در مبارزه بدون تبعیض با فساد کوشا باشیم. مردم از ما توقع و انتظار دارند که دادستان آن‌‌ها باشیم.

منبع: میزان