معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی را بهتر بشناسید

رئیس‌کل بانک مرکزی طی حکمی خانم دکتر یکتا اشرفی را به سمت معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی منصوب کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر معاون جدید توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی را بهتر بشناسید

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، خانم دکتر یکتا اشرفی؛ معاون جدید توسعه مدیریت و منابع این بانک پیش از این مدیرکل حوزه هیات عامل بانک مرکزی بود.

دکتر اشرفی فارغ التحصیل دکترای علوم اقتصادی از از دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس دانشگاه است.

از سوابق اجرایی پیشین دکتر یکتا اشرفی می‌توان به ریاست گروه اشتغال و ریاست گروه یارانه - دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌های تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، مدیریت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی، عضویت در هیأت تجدید نظر شورای رقابت، ریاست پژوهشکده امور اقتصادی و عضویت در هیات مدیره بیمه ایران اشاره کرد.

منبع:ایبنا

سوابق اجرایی:

مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: یکتا اشرفی
سال تولد:۱۳۴۹
محل تولد: تهران

سابقه تحصیلی
- کارشناسی علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش اقتصاد توسعه و برنامه ریزی اقتصادی، دانشگاه الزهرا ۱۳۶۸
- کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
- دکتری علوم اقتصادی گرایش توسعه–انرژی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلی:

۱- کارشناس گروه استانها-دفتر تحقیقات و سیاست های بخشهای تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۲- کارشناس گروه صنعت - دفتر تحقیقات و سیاست های بخشهای تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۳- رییس گروه اشتغال -دفتر تحقیقات و سیاست های بخشهای تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۴- رییس گروه اشتغال- معاونت اشتغال - معاونت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۵- رییس گروه یارانه - دفتر تحقیقات و سیاست های بخشهای تولیدی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۶- سرپرست معاونت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۷- مدرس موسسه کار و تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲
۸-مدیر معاونت دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی ۱۳۹۱-۱۳۹۶
۹- سرپرست پژوهشکده امور اقتصادی مهر ۱۳۹۶ تا کنون
۱۰- مشاور وزیر از اسفند ۱۳۹۶ تا کنون
۱۱-مشاور در امور زنان مهر ۱۳۹۹ تاکنون

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر