مرمت و بازسازی قنات میان ده اَبنو سپیدان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان از مرمت و بازسازی قنات میان ده اَبنو این شهرستان با اعتباری بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون ریال از محل کمک های فنی و اعتباری بازسازی و نوسازی قنوات خبر داد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر مرمت و بازسازی قنات میان ده اَبنو سپیدان

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، شهاب الدین صالحی گفت: قنات میان ده اَبنو به طول 850 متر و با ۵۰ دهنه میله چاه پیش از این 10 لیتر بر ثانیه آبدهی داشت که پس از اتمام عملیات مرمت و بازسازی میزان آب خروجی از مظهر قنات به 18 لیتر بر ثانیه رسیده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه 140 بهره بردار در سطحی بالغ بر 70 هکتار از منافع قنات میان ده اَبنو بهره مند می شوند، اظهار کرد: مرمت و بازسازی این قنات با مشارکت و خودیاری 630 میلیون ریالی ذی نفعان انجام شده است.

وی افزود: به منظور مرمت و بازسازی قنات مذکور اقدامات فنی از قبیل خاکبرداری، باز کردن میله های چاه مسدود شده، ریشه زنی درخت، سنگ و سیمان، درپوش گذاری،کول گذاری و دس گذاری، صورت گرفته است.

او اضافه کرد: حفظ و صیانت از قنوات به عنوان یک منبع پایدار تأمین آب برای شرب و کشاورزی نیازمند یک عزم عمومی در بین بهره برداران است از این رو فرهنگ سازی و جلب مشارکت همگانی در این حوزه امری بدیهی به شمار می آید.