فرآیند صدور مجوز صندوق ها با محوریت تنوع بخشی و شفافیت

در حال حاضر ۱۴ نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سازمان بورس مجوز فعالیت گرفتند. همچنین در دو سال اخیر نیز تعداد ۸۶ صندوق مجوز فعالیت گرفتند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه گزارش خبر، در حال حاضر ۱۴ نوع صندوق سرمایه‌گذاری در سازمان بورس مجوز فعالیت گرفتند. همچنین در دو سال اخیر نیز تعداد ۸۶ صندوق مجوز فعالیت گرفتند.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر