در نشست ستاد ارتقای تولید دانش بنیان حوزه سلامت دانشگاه انجام شد؛

روند اجرایی توسعه و ارتقای پارک علم و فناوری سلامت بررسی شد

در سی و نهمین نشست ستاد تولید دانش بنیان حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، روند اجرایی توسعه و ارتقای پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه بررسی شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر روند اجرایی توسعه و ارتقای پارک علم و فناوری سلامت بررسی شد

به گزارش خبرنگاران گروه علم و فناوری گزارش خبر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سی و نهمین نشست ستاد تولید دانش بنیان حوزه سلامت دانشگاه با بیان اینکه پروژه های عمرانی بسیاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دست اجرا است، گفت: تعدادی از این پروژه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و در اولویت قرار دارد که پارک علم و فناوری سلامت، یکی از این پروژه های مهم به شمار می رود.

دکتر «سید وحید حسینی» با اشاره به اهمیت توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه افزود: در زمینه تولیدات حوزه سلامت مهمترین اصل، خدمت رسانی بهتر به بیماران و بهبود شرایط سلامت در جامعه است، بنابراین باید به سمتی پیش برویم که تولیدات سلامت محور، به بهبود خدمت رسانی به مردم و بیماران منجر شود.

او اضافه کرد: در زمینه تولیدات بر مبنای علم و دانش، باید به بهترین کیفیت و بهره وری توجه و از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: کارها در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بدون ادعا و هیچگونه چشمداشتی انجام می شود و هدف اصلی تمام مجموعه، توسعه و ارتقای جایگاه دانشگاه در سطح ملی و بین المللی است.

اعضای ستاد تولید دانش بنیان حوزه سلامت دانشگاه نیز در این نشست، نظرات خود را پیرامون راهکارهای توسعه بیشتر و بهتر پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه، ارایه کردند.

همچنین یکی از اساتید پژوهشگر دانشگاه، مطالبی در زمینه یک طرح دانش بنیان که در دانشگاه در حال برنامه ریزی و اجرا است، به حاضران ارایه داد.

سی و نهمین نشست ستاد تولید دانش بنیان حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، صبح امروز بیست و ششم مرداد 1402، در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.