هویت واقعی در پرتو انتخاب آگاهانه شهادت در یادداشتی از حسین براتی پژوهشگر مسائل دینی

شهادت، فناشدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است. شهادت، مرگی از راه کشته شدن انتخاب می کند. « فی سبیل الله » است که شهید آگاهانه و به خاطر هدفی مقدس و به تعبیر قرآن از عبارت فوق چنین نتیجه می گیریم که هر مرگی نمی تواند شهادت باشد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبر، حسین براتی پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی با ارسال یادداشتی با عنوان "هویت واقعی در پرتو انتخاب آگاهانه شهادت" به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است:

شهادت، فناشدن انسان براي نیل به سرچشمه نور و نزدیک شدن به هستی مطلق است. شهادت، مرگی از راه کشته شدن انتخاب می کند. « فی سبیل الله » است که شهید آگاهانه و به خاطر هدفی مقدس و به تعبیر قرآن از عبارت فوق چنین نتیجه می گیریم که هر مرگی نمی تواند شهادت باشد.

اولا باید این مرگ با کشته شدن باشد و ثانیاً این کشته شدن هم دو شرط اساسی دارد تا شهادت بر آن اطلاق گردد: 1-آگاهانه باشد. 2- فی سبیل الله باشد.

آگاهانه بودن به این معنا است که انسان خود با بصیرت، انتخاب گر این نوع مرگ باشد و شرط آگاهانه بودن آن است که شهید حق و باطل زمان خود را بشناسد و در زیر لواي حق در رکاب امام زمان خود، علیه باطل بجنگد.

اشاره به جهت و هدف شهید در جنگ علیه کفار و مشرکین دارد و بیانگر این معنا است که جنگی داراي « فی سبیل الله » قید ارزش که هیچ هدفی جز خدا در آن نباشد.

کلمه شهید در لغت به معناي است و در اصطلاح به کسی که در راه خدا کشته شده باشد، اطلاق می گردد.

در اینکه چرا به کشته شده در راه خدا شهید می گویند، وجوه مختلفی بیان گردیده است. به عنوان مثال در کتاب لسان العرب المحیط »آمده است:

به کشته شده در راه خدا شهید می گویند زیرا:

  • ملائکه رحمت شاهد او هستند، که در این صورت شهید به معناي شهود است.
  • خدا و فرشتگان الهی، شاهدان او در بهشت اند.
  • در روز قیامت، او به همراه پیامبراز ملت هاي گذشته شهادت می دهد.
  • او نمرده، شاهد زنده و حاضر است.
  • شهید براي اقامه شهادت حق قیام کرده تا کشته شده است
  • شهید ناظر و شاهد بر نعمت ها و کرامت هاي الهی است

در حقیقت پرمحتواترین عنوان در راستاي تکامل انسان از دیدگاه متون اسلامی عنوان « شهید » است.

شهید با قطرات خون سرخ و زیبایش راه اصلی انسان ها و خط اصیل سعادت بشري را علامت گذاري می کند تا رهروان در وسط راه گم نشوند، بلکه از پاي او با نشانه پیش بروند و به سعادت ابدي دست یابند. شهید آن طائر بلند پرواز قدسی است که فضا و عرصه گیتی را براي پرواز خود ناچیز و کوچک می بیند و از این رو پر می گشاید و به سوي باغات بهشتی و منازل عالیه جهان ابدي پرواز می کند.

شهادت، پایان بخشیدن به حیات طبیعی،مادي و کثیف براي دفاع از ارزش هاي والاي انسانی و شکافتن قفس کالبد مادي و حرکت به مقام بلند شهود الهی است و دست شستن از بودن در حال هوشیاري و آزادي و دست یافتن به شدن است و خلاصه شهادت نوعی مرگ نیست، بلکه فرصتی است از حیات معقول و او کسی است که از فنا رسته به ابدیت و بقا پیوسته است. بنابراین اگر فردی آگاهانه و عالمانه شهادت را برگزیند، یقینا از هویتی والا و مقدس برخوردار است که از بین انتخاب هاي گوناگون راه خدا و انبیا را برگزید.