استاندار فارس در جریان سفر به سروستان و در بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان:

روند پیشرفت پروژه قابل قبول نیست؛ مدیرانی که توان مدیریت ندارند، برکنار شوند

استاندار فارس در بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان سروستان با ابراز نارضایتی از روند پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان سروستان، دستور برکناری مدیرانی که توان اجرای این پروژه را دارند، صادر کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر روند پیشرفت پروژه قابل قبول نیست؛ مدیرانی که توان مدیریت ندارند، برکنار شوند

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، محمد هادی ایمانیه استاندار فارس در ابتدای سفر شهرستانی خود به سروستان در بازدید از پروژه نهضت ملی مسکن گفت: بلوکه نمودن پول‌های پرداختی مردم در حسابهای بانکی و جلوگیری از تأمین مصالح و خرید اقلام مورد نیاز، خطای مهمی است که باعث کندی روند کار می شود و از سویی قیمت تمام شده را برای مردم افزایش می دهد.

استاندار فارس با ابراز نارضایتی از پیشرفت پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان سروستان، افزود: کسی که نمیتواند براساس سیاست‌ها و شتاب مورد نظر دولت اقدام کند، لازم نیست متصدی مسئولیت باشد.

استاندار فارس افزود: در تمام استان، پولهای مردم بابت پروژه مسکن که در حسابها، نگهداری میشود، به پروژه ها تزریق گردد.

دکتر ایمانیه خواستار برکناری مدیرانی که با کم کاری، مانع پیشرفت این طرح در شهرستان تاکنون گردیده اند، شد.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر