استاندار فارس در دیدار با مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور:

ضرورت واگذاری درصدی از منابع پرداختی به بیمه ها و محل مصارف آن ها به استان ها

دکتر ایمانیه در دیدار با دکتر قمصریان بر ضرورت افزایش اختیارات استان ها در زمینه انجام اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: پیشنهاد می کنیم درصدی از منابع پرداختی به بیمه ها و محل مصارف آن ها به استان ها واگذار شود.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر ضرورت واگذاری درصدی از منابع پرداختی به بیمه ها و محل مصارف آن ها به استان ها

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمد هادی ایمانیه در دیدار با قمصریان؛ مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در شیراز، به دغدغه دیرینه و همیشگی خود در خصوص کاهش تصادفات و حوادث ناشی از آن اشاره کرد و گفت: از دیرباز در دستگاه های مختلف پیگیر مسائل مرتبط با کاهش تصادفات بودم لذا پیشنهاد می کنم درصدی از منابع پرداختی به بیمه ها و محل مصارف آن ها به استان ها واگذار شود.

استاندار فارس بر ضرورت افزایش اختیارات استان ها اشاره کرد و افزود: در این حوزه نیازمند تصمیمات تاثیرگذار و بنیادین هستیم؛ برخی اقدامات در مجموع باعث افزایش هزینه نمی شود اما آمارها را کاهشی خواهد کرد. اگر این اختیار به استان واگذار شود که ۱۰ - ۲۰ درصد هزینه ای که بیمه انجام می دهد صرف اقدامات مورد نظر شورای ترافیک کاهش تصادفات شود قطعا نتایج ارزشمندی خواهد داشت.

دکتر ایمانیه اذعان داشت: شورای عالی کاهش تصادفات بایستی فعال تر شود و این مُهِم با فراهم شدن زمینه های آن توسط دستگاه های مشارکت کننده میسر می شود.

وی به رفع بیش از یکصد نقطه حادثه خیز در استان اشاره کرد و گفت: در زمینه کاهش تصادفات و کاهش خسارت های بدنی و مالی بایستی همه دست به دست هم دهیم و هرکدام به سهم خود گوشه ای از مسائل را رفع کنیم؛ استان فارس در این زمینه آماده همکاری و همراهی است.

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر