برکناری عزیز اکبری از مدیرعاملی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

امیر میثم نیکفر، رئیس هیات مدیره پایانه ها و مخازن پتروشیمی اداره امور و سرپرستی شرکت را تا تعیین مدیرعامل جدید برعهده خواهد داشت.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر برکناری عزیز اکبری از مدیرعاملی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، براساس ۲۲۵ امین جلسه هیات مدیره شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی به تاریخ ۲۳ مهر، عزیز اکبری از سمت مدیرعاملی برکنار شد.

بر اساس این مصوبه امیر میثم نیکفر، رئیس هیات مدیره پایانه ها و مخازن پتروشیمی اداره امور و سرپرستی شرکت را تا تعیین مدیرعامل جدید برعهده خواهد داشت.

منبع:نفت ما

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر