رئیس سازمان بورس؛

ایجاد فضای پویا در بازارسرمایه از طریق رسانه ها

مجید عشقی در خصوص پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه گفت: رسانه بازوی پرتوان ایجاد فضایی پویا در بازار سرمایه و بدون فعالیت آن، نمی‌توان فضای فعالی برای بازار سرمایه متصور بود.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه گزارش خبر، مجید عشقی در خصوص پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه گفت: رسانه بازوی پرتوان ایجاد فضایی پویا در بازار سرمایه و بدون فعالیت آن، نمی‌توان فضای فعالی برای بازار سرمایه متصور بود.