رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز خبر داد:

انتشار لیست غیر واقعی نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز از ساماندهی زود هنگام سرویس مدارس در سال تحصیلی جاری خبرداد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع سرویس مدارس و مشکلات ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی مدارس در سنوات گذشته و با عنایت به حساسیت و جدیت مدیریت شهری در ساماندهی سرویس مدارس در سال تحصیلی جدید ، اقدامات لازم جهت کارشناسی و تصویب نرخ سه ماه زودتر از سنوات گذشته در دستور اقدام قرار گرفت.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر انتشار لیست غیر واقعی نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، پیمان باباخانی ضمن تقدیر از هماهنگی و تعامل صورت گرفته توسط استانداری ، شهرداری ، آموزش و پرورش و فرمانداری شیراز گفت: بررسی ها و کارشناسی های لازم در خصوص نرخ سرویس مدارس از اسفندماه سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفته و با پیگیری های انجام شده و همکاری صمیمانه شورای شهر نرخ پیشنهادی در تیرماه مصوب و مورد تایید فرمانداری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: متاسفانه در هفته اخیر شاهد شیطنت های مجازی و انتشار جدول غیر واقعی نرخ سرویس مدارس بودیم و عده ای با تغییرات غیر واقعی شامل کاهش نرخ و یا در برخی موارد افزایش غیر واقعی نرخ سرویس مدارس موجب کدورت خاطر رانندگان شریف و زحمتکش سرویس مدارس از یک‌طرف و سردر گمی اولیا دانش آموزان از طرف دیگر شدند.

رئیس سازمان حمل و نقل مسافر ضمن رد نرخ های غیر واقعی منتشر شده گفت: تمامی مساعی لازم برای تدقیق بیشتر هزینه ها صورت گرفته و تلاش شد تا نرخ سرویس مدارس به واقعیت هزینه ها نزدیکتر شده و رضایت بیشتر رانندگان سرویس و همچنین اولیاء دانش آموزان را جلب نماییم.

باباخانی ضمن دعوت از رانندگان جهت حضور بیشتر در سرویس مدارس از اولیا و رانندگان خواست تا جدول نرخ مصوب را از طریق سایت شهرداری شیراز ، سایت سازمان حمل و نقل مسافر یا مدارس و شرکت های حمل و نقل مجری سرویس مدارس پیگیری نمایند.


جدول مصوب سرویس مدارس سال ۱۴۰۳_۱۴۰۲