معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد:

مقاله استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دومین مجله معتبر پزشکی جهان منتشر شد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از انتشار مقاله آموزشی دکتر «علی اکبر اسدی پویا» از پژوهشگران برتر این دانشگاه، در یکی از مشهورترین مجلات پزشکی جهان خبر داد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر مقاله استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دومین مجله معتبر پزشکی جهان منتشر شد

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، دکتر «محمدهاشم هاشم پور» گفت: این مقاله با عنوان صرع بزرگسالان(Adult Epilepsy)، در مجله پزشکی «لنست» ((the lancet به عنوان دومین مجله معتبر پزشکی جهان با قدمت 200 ساله و دارای سختگیرانه ترین داوری ها برای پذیرش مقاله، منتشر شده است.

او با اشاره به شاخص «ضریب تاثیر» به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفی مجلات توضیح داد: این شاخص در مجله لنست برابر 168 و 9 دهم و حایز رتبه دوم پس از نشریه CA: A Cancer Journal for Clinicians است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، موفقیت دکتر «اسدی پویا» استاد صرع گروه آموزشی بیماری ‌های مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پژوهشگر یک درصد برتر پراستناد جهان که به عنوان نویسنده مدعو، با وابستگی سازمانی(Affiliation) این دانشگاه، مقاله خود را در لنست منتشر کرده است تبریک گفت و این دستاورد علمی را مایه افتخار دانشگاه دانست.