افزایش تعداد فروشگاه های طرح کالابرگ ملی

تعداد 20هزار فروشگاه به تعداد فروشگاه های طرح کالابرگ الکترونیکی افزوده می شود.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، تعداد 20هزار فروشگاه به تعداد فروشگاه های طرح کالابرگ الکترونیکی افزوده می شود.

منبع:صداوسیما