هر ایرانی چقدر حق اشتراک برای صداوسیما می دهد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شیوه‌های کارآمدسازی تامین مالی سازمان صدا و سیما حکایت از این دارد که درآمد این سازمان طی 10 سال یعنی در سال‌های 1392 تا 1401، هشت برابر شده و از حدود 2 هزار میلیارد تومان به 16 هزار میلیارد تومان رسیده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از شیوه‌های کارآمدسازی تامین مالی سازمان صدا و سیما حکایت از این دارد که درآمد این سازمان طی 10 سال یعنی در سال‌های 1392 تا 1401، هشت برابر شده و از حدود 2 هزار میلیارد تومان به 16 هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته در این افزایش درآمد شرکت‌ها و موسسه‌های زیرمجموعه این سازمان سهمی نداشتند و این درآمد چند هزار میلیاردی تنها از طریق بودجه سالانه و تبلیغات به دست آمده.

منبع: اکوایران