با عملکرد شورای حل اختلاف بازارسرمایه آشنا شوید

در روزهای گذشته شعبه تخصصی شورای حل اختلاف بازار سرمایه افتتاح شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه بازارسرمایه گزارش خبر، در روزهای گذشته شعبه تخصصی شورای حل اختلاف بازار سرمایه افتتاح شد.

قرار است این شورا با بهره‌گیری از متخصصان دو حوزه قضایی و بازار سرمایه بر حل اختلافات پرونده‌های بازار سرمایه تمرکز کند.

سیدمرتضی شهیدی، مسلم پیمانی فروشانی، ایوب باقرتبار و علیرضا خلیلی ۴ عضو متخصص این شورا هستند.