آکادمی گزارش خبر / سواد اقتصادی

روش تعیین ارزش خالص دارایی‌ها

مجموع دارایی شما چقدر است؟ ارزش تمام دارایی‌های هرکس چطور محاسبه می‌شود؟ شاید جواب ساده به نظر برسد اما در واقع پیچیدگی‌هایی هم دارد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

آکادمی گزارش خبر؛ محاسبه ارزش خالص دارایی یک فرد ساده است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که پولی را که شخص بدهکار است از مجموع ارزش همه دارایی‌هایش کم کنید. بیایید فرض کنیم جان مالک یک آپارتمان به ارزش ۱۰۰۰۰۰ دلار، یک ماشین با ارزش فعلی بازار ۱۰۰۰۰ دلار و اشیاء تصادفی دیگر با ارزش مجموع ۵۰۰۰ دلار است.

به عبارت دیگر ارزش مجموع دارایی‌های او صد و پانزده هزار دلار است. حالا بیایید سطح بدهی او را بررسی کنیم و فرض کنیم تنها بدهی او پانزده هزار دلار است که به برادرش بدهکار است. پس صد و پانزده هزار دلار دارایی و پانزده هزار دلار بدهی دارد. پس از کم کردن بدهی پانزده هزار دلاری از ارزش صد و پانزده هزار دلاری دارایی های او، ارزش خالص او صد هزار دلار می‌شود. درک این نکته مهم است که دارایی خالص یک فرد در نوسان است. شاید یک سال دیگر، پنج هزار دلار از بدهی خود را به برادرش بپردازد و تنها ده هزار دلار بدهی داشته باشد.

از نظر دارایی، فرض می کنیم آپارتمان او هنوز صد هزار دلار ارزش دارد و اشیاء تصادفی او هنوز ۵۰۰۰ دلار ارزش دارند، اما ارزش بازار خودروی او به هفت هزار دلار کاهش یافته است. به عبارت دیگر او اکنون صد و دوازده هزار دلار دارایی و ده هزار دلار بدهی دارد. بنابراین ارزش خالص دارایی‌هایش صد و دو هزار دلار خواهد بود. تعیین ارزش خالص دارایی یک فرد بسیار آسان است. آخرین باری که مال خودتان را محاسبه کردید کی بود؟

منبع: فردای اقتصاد