تغییرات عجیب ساختاری سازمان برنامه و بودجه کشور همزمان با آمدن رئیس!

در نخستین روزهای حضور رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه به تازگی ساختار این سازمان با تایید سازمان اداری و استخدامی شاهد تغییرات جدی بوده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تغییرات عجیب ساختاری سازمان برنامه و بودجه کشور همزمان با آمدن رئیس!

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، داود منظور اخیرا با حکم رئیس جمهور جایگزین مسعود میرکاظمی در سازمان برنامه و بودجه کشور شده است.

در زمان حضور میرکاظمی با وجود سیاست های شدید انقباضی برای کنترل کسری بودجه ساختار و حتی پست های کلیدی سازمان برنامه با تغییر خاصی مواجه نشد.

در واقع با همان رویه دولت قبل، در دو سال اخیر با وجود پیش بینی کسری بودجه شدید ناترازی بودجه سالهای 1400 و 1401 مدیریت شد.

حالا چارت جدید سازمانی برنامه و بودجه کشور با امضای داود منظور و میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی رونمایی شده که حاوی تغییرات جدی نسبت به گذشته است. نکته جالب توجه اینکه مشخص نیست چگونه این تغییرات با این سرعت تعریف و تصویب شده است.

1- مهمترین تغییر مربوط به تفکیک معاونت اقتصادی و هماهنگی بودجه است. بر این اساس معاونت مذکور که سالها یکپارچه مدیریت میشد حالا در زمان حضور داود منظور تفکیک شده و حتی امور شرکتهای دولتی و صندوقهای بازنشستگی به معاونت اقتصادی که بیشتر جنبه پشتیبانی فکری و تئوریک دارد سپرده شده است.

2-امور برنامه و بودجه استانها نیز که پیشتر معاونت مستقل داشت در ذیل معاونت بودجه و نظارت تعریف شده است. این موضوع میتواند مزایا و معایب خاص خد را داشته باشد که گذشت زمان نیتجه این تغییر را بیشتر روشن خواهد کرد.

3-در ذیل معاونت اجتماعی، امور اموزش از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقعه دو وزارت خانه آموزش و پرورش (در کنار سازمان فنی و حرفه ای) و وزارت علوم ذیل این دفتر تعریف شده اند. اخیرا موضوع پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان و بحث رتبه بندی حواشی جدی در کشور داشت که منجر به برکناری وزیر آموزش و پرورش شد. اینکه دو وزارت خانه مرتبط با اموزش در یک دفتر تلفیق شده اند نیز میتواند حواشی تازه در خصوص مدیریت تخصیصها به همراه داشته باشد.

4- در ذیل معاونت زیربنایی نیز امور آب و کشاورزی در یک دفتر تلفیق شده اند که با توجه به اختلافات ساختاری که دو بخش محیط زیست، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با یکدیگر دارند تلفیق این بخش نیز در نوع خود جالب توجه است.

منبع:تسنیم