رضوانی فر سرانجام از وزیر اقتصاد حکم گرفت

با حکم وزیر اقتصاد؛ محمد رضوانی فر رئیس كل گمرك شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر رضوانی فر سرانجام از وزیر اقتصاد حکم گرفت

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، با حکم سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد؛ محمد رضوانی فر رئیس كل گمرك شد.

چند هفته گذشته و پس از استعفای مجید عشقی رئیس سازمان بورس، وزیر اقتصاد سریعا محمد رضوانی فر را جایگزین وی نمود. ولی ظاهرا اصرار اعضای شورای بورس مجید عشقی بر روی صندلی ریاست سازمان بورس نشست.

محمد رضوانی فر مدیرعامل سابق شستا و سرمایه گذاری البرز و مدیر عامل فعلی ویتانا که کارشناسی ارشدش را در رشته اقتصاد از دانشگاه امام صادق اخذ نموده است و این دلیل کافیست تا بتواند در بدنه وزارت اقتصاد مسئولیتی آنهم ریاست گمرک کل کشور در دولت سیزدهم را تصاحب کند.

پیش از این علیرضا مقدسی بعنوان رئیس کل گمرک کشور از دی ماه سال گذشته برعهده داشت.