تسلط در قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری با آموزشگاه آسو حساب بهشتی

اهمیت بالای مباحث مالیات به این خاطر است که اشتباه و سهل انگاری در این مباحت قابل جبران نبوده و هزینه های زیادی را به بنگاه اقتصادی تحمیل میکند .
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر تسلط در قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری با آموزشگاه آسو حساب بهشتی

به گزارش خبر روابط عمومی آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی، اهمیت بالای مباحث مالیات به این خاطر است که اشتباه و سهل انگاری در این مباحت قابل جبران نبوده و هزینه های زیادی را به بنگاه اقتصادی تحمیل میکند .

برای همه حسابداران لازم است تسط کامل به قوانین مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده ومالیات عملکرد و مالیات بر حقوق پرسنل و مالیات تکلیفی و انواع معافیت های مالیاتی و آخرین اصلاحات و بخشنامه های مالیاتی کشور داشته باشند تا بتوانند گزارش های مربوط به بنگاه اقتصادی را تهیه کنند و به طور دقیق و منظم در مهلت های تعیین شده این گزارش ها را به سازمان امور مالیاتی عرضه دارند .

قانون مالیات های مستقیم بدون تردید بخش حسابداری هر واحد اقتصادی در مرحله ای از فعالیت خود با مالیات و قوانین مالیاتهای مستقیم ارتباط پیدا می کند از جمله این موارد مالیات حقوق کارکنان و مالیات اجاره و مالیات عملکرد می باشد .

در بسیاری از موارد حسابداران باید در خصوص مسایل مالیاتی تصمیم گیری نموده و به بهترین روش منافع واحد اقتصادی خود را حفظ کند .

در ضمن یکی از بهترین منابع درآمد برای حسابداران فعالیت در زمینه مسایل مالیاتی اعم از مشاوره مالیاتی و تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی میباشد .