افشاگری احمدی نژاد در پاسخ به توئیت خجسته!

دو روز پیش خجسته‌، در توییتی در انتقاد از تحریم انتخابات از سوی احمدی‌نژاد، او را با کنایه «حرامی» خواند اما این توییت را پاک‌کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر افشاگری احمدی نژاد در پاسخ به توئیت خجسته!

به گزارش خبرنگاران جامعه گزارش خبر،دو روز پیش خجسته‌، در توییتی در انتقاد از تحریم انتخابات از سوی احمدی‌نژاد، او را با کنایه «حرامی» خواند اما این توییت را پاک‌کرد. احمدی‌نژاد گفته نامه امروز او، پاسخی‌است به حمله دیروز خجسته و در پایان پرسیده: «حالا حرامی کیه؟»

به عنوان رییس جمهور و دستور جلوگیری از سفر به اسراییل و نجات وی از این رسوایی و منجلاب، از ریاست رادیو عزل شد اما بنا به مصالحی به مسائل ایشان رسیدگی نشد

محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده مدعی‌شده: حسن خجسته باقرزاده که در دهه ۸۰، مدیر رادیو جمهوری‌اسلامی بود، در دوران ریاست جمهوری او، «به مدت دو هفته، در هند به اتفاق خانواده‌اش، میهمان یک شرکت اسراییلی بوده و قرار می شود در سفر بعدی، از طریق ترکیه به تل آویو برود.
به گزارش روزآروز، پس از اطلاع این‌جانب، به عنوان رییس جمهور و دستور جلوگیری از سفر به اسراییل و نجات وی از این رسوایی و منجلاب، از ریاست رادیو عزل شد اما بنا به مصالحی به مسائل ایشان رسیدگی نشد.»
دو روز پیش خجسته‌، در توییتی در انتقاد از تحریم انتخابات از سوی احمدی‌نژاد، او را با کنایه «حرامی» خواند اما این توییت را پاک‌کرد. احمدی‌نژاد گفته نامه امروز او، پاسخی‌است به حمله دیروز خجسته و در پایان پرسیده: «حالا حرامی کیه؟»