شهرداری شیراز

خدمات شهری به شهروندان شیرازی

info@shiraz.ir

09917261550

فارس

::

اخبار ویژه

پخش زنده

معرفی

شهرداری شیراز درراستای ایجاد محیط شهری پایدار و شاد از طریق استقرار نظام های بهبود مدیریت، سیاست های کیفی خود را با حفظ کرامت شهروندان همراه با سهولت دسترسی به خدمات با کیفیت و ارتقای سطح ایمنی ، سلامت و بهبود محیط زیست شهری اجرا می نماید.

قیمت لحظه‌ای

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر