بارسانه های گزارش خبر

تیم خبری گزارش خبر

gozareshkhabar.ir@gmail.com

09126944966

::

آرشیو اخبار - صفحه 17

پخش زنده

معرفی

تیم خبری گزارش خبر بامحوریت سئوی محتوای اخبار و رویدادهای مهم در کشور فرآیند بهتر دیده شدن اخبار را فراهم نموده است. با ما بهتر دیده شوید.

قیمت لحظه‌ای

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر