اتحادیه جهانی کشتی در تحیر فن زیبای کشتی گیر ایرانی

فن زیبای پیام احمدی در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان توسط اتحادیه جهانی کشتی، بازتاب داده شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، فن زیبای پیام احمدی در مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان توسط اتحادیه جهانی کشتی، بازتاب داده شد.