فرماندار دیلم:

الزام در ارتقای خدمات‌دهی تأمین اجتماعی در شهرستان دیلم

فرماندار دیلم گفت: خدمات‌دهی تأمین اجتماعی در شهرستان دیلم ارتقا یابد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر الزام در ارتقای خدمات‌دهی تأمین اجتماعی در شهرستان دیلم

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، محمد اسدی در دیدار مدیران تأمین اجتماعی شهرستان دیلم گفت: تأمین اجتماعی دارای وظایف و فعالیت‌های بسیار خوبی در سطح جامعه است که تضمین کننده رشد اقتصاد و تداوم آن برای تحقق توسعه پایدار، مراقبت و صیانت از وضعیت جسمی، روحی و فکری بیمه شدگان در جامعه است.

فرماندار دیلم با بیان اینکه تأمین اجتماعی به عنوان یکی از ارگان‌های مهم و پشتیبان جامعه کارگری است، افزود: لازم است تمام سعی و تلاش خود را در توسعه کمی و کیفی خدمات تأمین اجتماعی بکار بگیرید.

سرپرست تأمین اجتماعی دیلم با اشاره به اینکه در حال حاضر ۹ هزار و ۳۳۸ نفر بیمه شده اصلی با ۱۸ هزار و ۳۲۰ نفر افراد تبعی در شهرستان دیلم تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، افزود: از کل جمعیت شهرستان دیلم هزار و ۸۰۸ نفر مستمری بگیر شامل بازنشستگان، بازماندگان و از کار افتادگان هستند.

محمدرضا باقرپور اضافه کرد: از این میزان ۸۱۲ نفر مستمری بگیر بازنشسته ،۸۹۴ نفر مستمری بگیر بازمانده و ۱۰۲ نفر مستمری بگیر از کار افتاده هستند

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر