روابط عمومی های پوشالی؛ مدیران تبلیغاتی

در طول ۲۴ ماه ماموریت "مشاوره و مدیریت" به مدیران عامل و روابط عمومی ها در امر "ارتباطات و رسانه" و بررسی وضعیت موجود بیش از ۴۰۰ واحد روابط عمومی سازمان ها، ادارات، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و خدماتی، به نزول جایگاه روابط عمومی و وضعیت اندوه بار و بدون استراتژی ارتباطی سازمان ها و شرکت ها پی برد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه فرهنگ، هنر و رسانه گزارش خبر، در طول ۲۴ ماه ماموریت "مشاوره و مدیریت" به مدیران عامل و روابط عمومی ها در امر "ارتباطات و رسانه" و بررسی وضعیت موجود بیش از ۴۰۰ واحد روابط عمومی سازمان ها، ادارات، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و خدماتی، به نزول جایگاه روابط عمومی و وضعیت اندوه بار و بدون استراتژی ارتباطی سازمان ها و شرکت ها پی برد.

مقصر اصلی این سطح از نزول را نمی توان فقط ضعف دیدگاه مدیران عامل و تصمیم ساز مجموعه ها تلقی کرد، بی شک عمق این فاجعه به عدم درک صحیح برخی از مسئولان روابط عمومی به پذیرش تعهد و وظائف ذاتی روابط عمومی ها دانست.

تولید کننده کلیپ: in1min