در شهرستان مهر انجام شد؛

۵۵ مادر باردار، برای دریافت بسته های حمایت تغذیه ای شناسایی و‌ معرفی شدند

به گفته سرپرست معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان مهر، در راستای ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۵۵ مادر باردار دارای شرایط برای دریافت سبد تغذیه ای و بسته بهداشتی، به کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) معرفی شده اند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر ۵۵ مادر باردار، برای دریافت بسته های حمایت تغذیه ای شناسایی و‌ معرفی شدند

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، «محمدجواد حسن زاده» با اشاره به تلاش های کارشناسان این مجموعه برای شناسایی مادران دارای شرایط لازم دریافت این خدمات حمایتی در دوران بارداری و شیردهی گفت: این برنامه همگام با ماده ۲۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با رویکرد تقویت چتر حمایتی مادران باردار، با زیر پوشش قرار دادن مادران در دوران بارداری و شیردهی، از آغاز ماه چهارم بارداری تا ۶ ماه پس از زایمان اجرا می شود.

او دستاورد این اقدام را ارتقای سطح سلامت تغذیه ای مادران دچار سوء تغذیه در روستاها و حاشیه شهرها گفت: این مادران به کمیته های امداد امام خمینی(ره) در دو منطقه مهر و گله دار معرفی شدند.

سرپرست معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان مهر افزود: شناسایی این مادران بر اساس آزمون وسع، استحقاق سنجی و بررسی وضعیت اقتصادی، با در نظر گرفتن شاخص های مندرج در شیوه نامه های مصوب، در خانه های بهداشت و پایگاه سلامت انجام شده است.

کارشناس مسوول سلامت خانواده و‌ جمعیت شبکه بهداشت و درمان مهر نیز در این خصوص گفت: تمرکز این طرح، سلامت در بارداری و شیردهی مطلوب مادران کم بضاعت است که با ارایه کارت مراقبت و شرکت در جلسات آموزشی مراقبت های دوران بارداری و تغذیه مناسب همراه است.

«اسما جنوبی» افزود: این طرح ۲۹ مادر باردار از بخش مرکزی مهر و ۲۶ مادر باردار منطقه گله دار را در قالب ارایه بسته های غذایی در ماه های مختلف بارداری و از ماه چهارم بارداری تا ۶ ماه پس از زایمان پوشش می دهد.