بررسی ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده

انتشار آگهی فروش خودروهای از رده خارج شده با قیمت‌های نجومی برای واردات خودرو در حالی سر و صدا کرد که واقعیت ماجرا حکایت از موضوع دیگری داشت.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، انتشار آگهی فروش خودروهای از رده خارج شده با قیمت‌های نجومی برای واردات خودرو در حالی سر و صدا کرد که واقعیت ماجرا حکایت از موضوع دیگری داشت.

منبع: مهر