روایت سلامت در دولت مردمی(بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات)

مراجعه 162 هزار نفر به میز ارتباطات مردمی در سفرهای استانی رئیس جمهور و دیدارهای مردمی وزیر بهداشت

گزارش عملکرد دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت نشان می دهد که در 20 ماه گذشته، سه میلیون و 5 هزار و 783 تماس با سامانه ملی 190 وزارت بهداشت برقرار شده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر مراجعه 162 هزار نفر به میز ارتباطات مردمی در سفرهای استانی رئیس جمهور و دیدارهای مردمی وزیر بهداشت

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، تماس با سامانه ملی 190 مربوط به حوزه استعلام موجودی دارو، بهداشت و کووید19، درمان، مشاوره دارویی، اورژانس، شکایات دارو، کادر درمان و عملکرد مسئولین، تعرفه خدمات پزشکی و جوانی جمعیت بوده است.

همچنین از مهرماه 1400 تا شهریورماه 1402 در سفرهای استانی رییس جمهور و دیدارهای مردمی وزیر بهداشت، 162 هزار و 302 مراجعه به میز ارتباطات مردمی در حوزه های درمان، آموزشی، بودجه درمان، بازرسی، حقوقی و خدمات آموزشی شده که حدود 115 هزار مراجعه توسط کارشناسان میز ارتباطات مردمی پاسخ داده شده و حدود 46 هزار مورد از مراجعین نیز به کارشناسان دفاتر ارجاع شده اند.