آغاز پویش مهر عطر یاس برای تهیه لوازم التحریر برای کودکان نیازمند

پویش مهر عطر یاس پویشی برای تامین لوازم التحریر کودکان بی سرپرست و نیازمند به همت مرکز نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس برگزار می شود.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر آغاز پویش مهر عطر یاس برای تهیه لوازم التحریر برای کودکان نیازمند

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، فاطمه عسکری رئیس هیئت مدیره موسسه عطر یاس نبوی گفت: پویش مهر عطر یاس به منظور تهیه و تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند استان راه اندازی شده است.

فاطمه عسکری گفت: با توجه به بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی، بهزیستی استان با شناسایی ۱۰۰۰ دانش آموز تحت پوشش این موسسه در نظر دارد این پویش را برای جمع‌آوری نوشت افزار تا ۳۰ مهر امسال اجرا کند.

وی بیان کرد: مردم نوع دوست و خیر اندیشان می‌توانند با خرید کیف، نوشت افزار، تبلت و البسه به عنوان شرکای اجتماعی در پویش مهر عطر یاس یاری گر ما باشند.

عسکری ادامه داد:

خیرین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را از طریق:

۱) حساب بانک ملت به نام موسسه غیر انتفاعی_غیر تجاری عطر یاس نبوی

شماره حساب بانک ملت: ۴۲۸۱۵۰۳۹۵۱

شماره شبا: ۹۷۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۲۸۱۵۰۳۹۵۱

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۹۸۲۸

۲) حساب بانک توسعه تعاون به نام مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست عطریاس نبوی

شماره حساب: ۲۴۱۷.۱۱۱.۴۸۲۵۸۹۷.۱

شماره شبا: IR650220241701114825897001

شماره کارت: ۵۰۲۹۰۸۷۰۰۱۲۶۸۶۸۲

در اختیار نیازمندان تحت پوشش این موسسه قرار دهند.

همچنین خیرین می‌توانند از طریق درگاه وبسایت موسسه نگهداری کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی

https://zarinp.al/yasnabavi.com

درکنار ما برای تامین لوازم التحریر جهت کودکان نیازمند باشند.

رئیس هیئت مدیره موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس در ادامه گفت: همچنین خیرین می‌توانند کمک‌های غیرنقدی خود را به دفتر موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست عطر یاس نبوی در خیابان خلبانان تحویل نمایند.