واکنش صدا و سیما به زیان انباشته بانک آینده و ضرر سهامداران

گزارش صدا و سیما از علت ناترازی و بدهی بانک آینده را در این ویدئو مشاهده کنید.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبر، گزارش صدا و سیما از علت ناترازی و بدهی بانک آینده را در این ویدئو مشاهده کنید.