با حضور مسئولان حوزه های مرتبط با «گردشگری سلامت» در کشور؛

برگزاری «نشست هم اندیشی توسعه خدمات بین المللی سلامت»

«نشست هم اندیشی توسعه خدمات بین المللی سلامت» با حضور مسئولان، مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با گردشگری سلامت از وزارتخانه ها و سازمان های مختلف در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر برگزاری «نشست هم اندیشی توسعه خدمات بین المللی سلامت»

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، در این نشست مدعوین در زمینه های سیاست های و برنامه های حوزه گردشگری سلامت، رویکرد اقتصادی در دیپلماسی سلامت، نقش خدمات بین المللی سلامت در توسعه اقتصادی بخش سلامت، زیرساخت های گردشگری سلامت، تجارب و درس آموخته ها سخنرانی کردند و چند دانشگاه های علوم پزشکی نیز به ارائه گزارش پرداختند.

شایان ذکر است این نشست با حضور دکتر کریمی معاون درمان وزارت بهداشت، دکتر نیکنام دستیار ویژه وزیر و مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت بهداشت، دکتر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر محسنی بندپی نایب رییس کمسیون بهداشت و درمان و نایب رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی و دکتر چگینی مدیرکل اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه و سفیر عمان برگزار شد.