جایگزین سجاد محمدعلی‌نژاد در دفتر مدیرکل حوزه شهردار تهران معرفی شد

در پی انتصاب سجاد محمدعلی‌نژاد به عنوان معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، شهردار تهران طی حکمی مهدی منوری را به سمت مشاور و مدیرکل حوزه شهردار منصوب کرد.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر جایگزین سجاد محمدعلی‌نژاد در دفتر مدیرکل حوزه شهردار تهران معرفی شد

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، شهردار تهران طی حکمی مهدی منوری را به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه شهردار تهران منصوب کرد.

منوری که تا پیش از این دستیار ویژه شهردار در حوزه نظارت راهبردی بوده، دانش آموخته روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی است.

از سوی دیگر، محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، سجاد محمدعلی‌نژاد، مدیر کل سابق دفتر زاکانی را به عنوان معاون فناوری و نوآوری منصوب کرد.

محمدعلی‌نژاد دارای مدرک دکتری مخابرات میدان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران با مرتبه دانشیاری است.

زاکانی در حکم جداگانه ای، محمدعلی نژاد را به سمت مشاور شهردار تهران در امور راهبردی منصوب کرده است.