یادداشتی از دکتر جلال الدین سلیمی کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل؛

چگونگی برطرف شدن مدیریت تصویر سازی بین المللی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

قدرت نرم ایران می تواند برای روابط با کشورها تاثیر بسزایی بگذارد تا جایی که می تواند در رفتار و عملکرد دولت‌ها در سیاست بین الملل و نظام بین الملل تغییرات اساسی ایجاد شود.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر چگونگی برطرف شدن مدیریت تصویر سازی بین المللی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبر، دکتر جلال الدین سلیمی، کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل، در یادداشتی با عنوان “چگونگی برطرف شدن مدیریت تصویر سازی بین المللی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ” به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است:

قدرت نرم ایران می تواند برای روابط با کشورها تاثیر بسزایی بگذارد تا جایی که می تواند در رفتار و عملکرد دولت‌ها در سیاست بین الملل و نظام بین الملل تغییرات اساسی ایجاد شود.

تصویرسازی و دیپلماسی مطلوب در نظام بین الملل می تواند منافع ملی ایران را تامین کند و همچنین در محافل مختلف علمی و رسانه ای از ما به عنوان یک منبع قدرت اثرگذار و کسب اعتماد و محبوبیت بین المللی نام برده شود.

با دیپلماسی عمومی می توان برای تعامل و ارتباط با کشورهای جهان بهره برد تا از ایران یک تصویر سازی بین الملل مثبت و با قابلیت های بالا در ایجاد احترام و کسب پرستیژ در صحنه های بین المللی ساخته شود.

تصویرسازی و دیپلماسی عمومی می تواند ایران را در مسیر رابطه متقابل و دیالوگ گونه میان ملت‌های جهان قرار بدهد و همچنین موجب افزایش ارتباطات استراتژیک دولت‌ها و درک متقابل برای فرصت های مختلف همکاری خواهد شد.

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران درعرصه سیاستگذاری برای ترویج ارزش‌های انقلابی و فرهنگی و ایدئولوژیکی اسلامی تلاش فراوانی را انجام داده است اما به طور جامع و دقیق نتوانسته است تصویری مطلوب در میان افکار عمومی جهان ارائه کند.

در مجموع تصویری سازی بین المللی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران تصویری منفی از مسائل گوناگون در اکثر نقاط جهان ارائه شده است که این تصویرسازی نیازمند به اصلاح انگاره ها و ذهنیت ها و اقدامات عملی ملموس در سیاست های داخلی ایران را می‌طلبد.