عزل و انتصاب چهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی به دستور وزیر

وزیر بهداشت در ابلاغیه‌های جداگانه‌ای، روسای ۴ دانشگاه علوم پزشکی کشور را منصوب کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر عزل و انتصاب چهار رئیس دانشگاه علوم پزشکی به دستور وزیر

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، در این ابلاغیه ها، "دکتر محمد تقی آشوبی" به عنوان رییس دانشگاه گیلان، "دکتر صالح الدین بویا" به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، "دکتر مهدی رضائیان" به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و "دکتر مجید درودی" به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، منصوب شدند.

متن این احکام به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر محمد تقی آشوبی

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آریالای صالح الدین بویا

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

یرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر مخدی رضائیان

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۳۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

جناب آقای دکتر مجید درودی

سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

پیرو ابلاغ شماره ۱۰۰/۱۱۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ و باتوجه به نامه شماره ۱۴۰۲/۳۹۰۴/دش مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ دبیر محترم کمیته تایید صلاحیت روسای دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مذکور، به موجب این ابلاغ به عنوان رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان منصوب می شوید. تا به یاری خداوند متعال و رعایت جوانب قانونی و شرعی نسبت به انجام امور محوله اقدام نمائید.

امید است در انجام وظایف مربوطه موفق و موید باشید.

منبع:ایسنا