شروع طوفانی عزل و انتصابات در ایمیدرو

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با صدور احکامی جداگانه، علاوه بر انتصاب مشاور عالی و سرپرست معاونت برنامه ریزی و توانمندسازی این سازمان، احکامی جدیدی در حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی صادر کرد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر شروع طوفانی عزل و انتصابات در ایمیدرو

به گزارش خبرنگاران گروه صنعت و تجارت گزارش خبر، بر این اساس «امیر خرمی شاد» رئیس هیات عامل ایمیدرو با صدور حکمی «امیر صباغ» را به عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس هیات عامل معرفی کرد. وی پیشتر مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان را برعهده داشت.

همچنین با صدور حکمی، «سمیه خلوصی» به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو منصوب شد. وی پیش از این به عنوان مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی فعالیت می کرد.

از سوی دیگر، «امیر نوژن یونسیان» نیز به عنوان سرپرست مدیریت اقتصادی و سرمایه گذاری و «حامد حبیبیان» به عنوان سرپرست مدیریت برنامه ریزی و راهبردی ایمیدرو معرفی شدند.

خرمی شاد، هفته گذشته با صدور حکمی از سوی «مهدی نیازی» سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو معرفی شد.