پروژه شایسته سالاری در تیم دولت ادامه دارد؛

شگفتی دولت سیزدهم با حضور سعید محمد در استانداری تهران!

بیش از دو هفته است که تهران استاندار ندارد و زمزمه‌هایی از حضور دبیر معزول شورای عالی مناطق آزاد برای ریاست استانداری تهران به گوش می‌رسد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر شگفتی دولت سیزدهم با حضور سعید محمد در استانداری تهران!

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر ، تهران بیش از دو هفته است که استاندار ندارد. از روز 11 آبان که محسن منصوری، استاندار سابق تهران به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور انتصاب شد، استان تهران بدون استاندار اداره می‌شود. البته معلوم نیسـت چرا ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهور پیش از آنکه جایگزینی به‌عنوان سرپرست استانداری معرفی کند، منصوری از استانداری تهران به نهاد ریاست‌جمهوری منتقل کرد. با این حال به‌نظر می‌رسد جابه‌جایی‌ها و عزل‌ و نصب‌هایی که در چند هفته گذشته انجام شده، شاید بی‌دلیل نبوده، حکمت آن در روزها یا هفته‌های آینده معلوم شود.

البته استانداری تهران یکی از آن ادارات دولتی است کــه گویی در دولت سـیزدهم برای رسـیدن به صندلی ریاست آن جنگ است، زیرا در دولت سیزدهم، استانداری تهران تقریباً یکی از آخرین اسـتانداری‌هایی بود که پس از حدس‌ و گمان‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان برای آن استاندار معرفی شد.

یک سال پس از آنکه محسن منصوری، از شهر ورامین، متولد 1363 و با سابقه تقریباً صفر در زمینه مدیریت کلان جامعه به استانداری تهران رسید این اداره دولتی باز بی‌صاحب ماند. حالا منصوری با سابقه یک سال استانداری‌ تهران، بدون میراث برای این استان پهناور آن را ترک کرد و به نهاد ریاست‌جمهوری رفت گویی فقط آمده بود در این اداره دولتی کسب تجربه کند.

حالا اما، اینکه محسن منصوری که بود و چه کرد با توجه با سابقه اندک و فعالیت کوتاه‌مدت. او در این زمینه قابل‌بحث نیست؛ اما چه کسی قرار است در روزها یا هفته‌های آینده بر صندلی استانداری تهران آن هم روزهای ملتهب تهران تکیه زند. نام‌ها کم نیستند، با این حال به‌نظر می‌رسد نام سعید محمد، دبیر معزول شورای عالی مناطق آزاد جاری بیش از سایرین به‌عنوان استاندار آینده تهران مطرح می‌شود. (منبع: سازندگی)

با وجود این جابه جایی احتمالی، اولین شگفتی دولت سیزدهم در شایسته سالاری مدیران پس از 15 ماه از گذشت این دولت رقم خواهد خورد و این ترکیب بیاد ماندنی مدیران دولت سیزدهم تکمیل می شود.

محسن منصوری رفت جای صولت مرتضوی

صولت مرتضوی رفت جای حجت الله عبدالملکی

حجت الله عبدالملکی رفت جای سعید محمد

و سعید محمد هم به جای محسن منصوری