معرفی و انتصاب سرپرست دبیر هیات ورزش های همگانی استان فارس

اولین نشست هیئت رئیسه جدید با سرپرست هیات ورزش های همگانی استان فارس با حضور چند تن از مسئولین کمیته ها، اعضای هیئت رئیسه جدید، دکتر خواست خدایی رئیس گروه توسعه ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان در سالن جلسات شرکت مهندسین مشاورین شهر راز برگزار شد.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر معرفی و انتصاب سرپرست دبیر هیات ورزش های همگانی استان فارس

به گزارش خبرنگاران گروه ورزش گزارش خبر، در این نشست از زحمات افشین جان پولاد دبیر سابق هیات ورزش های همگانی فارس تقدیر و علیرضا غلامیان از قهرمانان سطوح بین المللی و جوان برگزیده کشور به عنوان سرپرست دبیری منصوب و معرفی شد.

در این نشست دکتر صدیقه خواست خدایی به ارائه طرح ها و برنامه های همگانی اداره کل ورزش و جوانان پرداخت که در پایان مقرر گردید هیات ورزش های همگانی استان فارس همکاری و مشارکت لازم در اجرای طرح ها و برنامه های اداره کل ورزش و جوانان فارس داشته باشد.

محمدرضا نجیمی گشتاسب سرپرست هیات ورزش های همگانی استان فارس با اشاره به وضعیت موجود کشور که محدودیت هایی را برای برگزاری برخی رخدادهای ورزشی در پی داشته است اما در حال تدوین تقویم اجرایی جدید هستیم و تعامل با دستگاه های اجرایی استان در دستور کار این هیات قرار دارد و سلسله نشست هایی را با ادارات ، سازمان ها ، برنامه ریزی کردیم که به زودی اجرا خواهد شد.

نجیمی در ادامه افزود: اداره کل ورزش و جوانان فارس در گذشته همکاری مطلوبی با هیات داشته و خواستار حمایت های بیش از پیش شد.

وی افزود: با جداسازی برخی رشته های تحت پوشش همگانی و تشکیل هیات امادگی جسمانی در کشور اظهار داشت: با هماهنگی فدراسیون ورزش های همگانی ، ساماندهی کمیته های تحت پوشش همگانی را آغاز کرده و در حال سامان دهی و پویا سازی آن هستیم.

سرپرست هیات ورزش های همگانی استان فارس در خاتمه گفت: برنامه های خوب و متنوعی را در سطح استان حال برنامه ریزی هستیم که با فراهم شدن مقدمات آن به زودی از طریق روابط عمومی هیات ورزش های همگانی استان فارس اطلاع رسانی خواهد شد.