همراه با بنیانگذار سبک هفت قدم؛

تقدیر و قدرت انتخاب در مسیر زندگی از دیدگاه میلاد شادانی

انتخاب های ما در موفقیت های زندگیمان بسیار تاثیر گذار است، خداوند هزاران راه برای هر اقدام در زندگی ما قرار داده است که می توان گفت هزاران تقدیر برای هر لحظه و مسیرهای مختلف جهت انتخاب در مسیرمان قرارداده است. فردی که با عقل و ایمان راسخ به خداوند انتخاب نهایی را برگزیند قطعا به سعادت والایی دست پیدا میکند .
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، مهمترین مسئله در توسعه فردی بررسی مبحث تقدیر الهی و قدرت انتخاب در مسیر زندگی و کار هر انسان در نظر گرفته می شود.

به واقع تقدیر به چه معناست و اتفاقاتی که در زندگیمان خواسته یا ناخواسته رخ می دهد نشات از چیست؟

بی تردید نمی توان اینگونه متصور شد که همه اتفاقاتی که برای ما رخ می دهد ناشی از بخت خوب یا بد ماست. این اتفاق بواسطه تقدیرم سیاه یا سفیدمان است که در ایت مسیر یا تصمیم فرار گرفته ام یا بگوییم من ادم خوشبختیم و یا ادم بدبختیم!

این مسیر و دیدگاه اشتباه است.

تمامی این مسائل به این موضوع می گردد که ما در دنیایی زندگی می کنیم که خالقش براساس یک نظم واحد تمام مخلوقات خود را خلق کرده یعنی خداوند عالم یک نظمی رو برای جهان حکم فرما نموده است که طبق اون نظام جهان مدیریت می شود.

می توان گفت تقدیر یک واقعیت با اهمیت است ولی واقعیتی که ما در تحقق آن موثریم.

باید بدانیم، هرانتخابی که در مسیر زندگی می گیریم در خواستگاه خداوند متعال قرار دارد.

تصور کنید در مسیر زندگی، من انتخاب کردم از یک ساختمون ده طبقه به پایین بپرم.

در ذهن من ده ها دلیل برای انجام این عمل ایجاد شده است. بی شک خداوند متعال صدها مسیر برای من نشانه گذاری کرده که می بایست بهترین راه را که در مقابل من است ، انتخاب کنم.

می توانیم فقط تصمیم بگیریم ساختمان را ببینیم و به پایین نپریم.

پس نتیجه می گیریم خداوند متعال در تمامی مراحل زندگیم تقدیرات مختلفی را بواسطه تصمیمات درست یا غلطم در مسیر من قرار داده تا من انتخاب کننده آن باشم تا تجربه کنم و رشد کنم.

ما همیشه خداوندعالم رو با صفات ذات الهی رحمان ورحیم بودن می شناسیم.

نباید اجازه بدیم یک عده افراد سودجو براساس منافع خودشان خدا را به شکلی که می خواهند به ما‌معرفی کنند.

خداوند عالم هستی خداوندی که در هر لحظه به فکر تک تک مخلوقات و بوِیژه اشرف مخلوقات یعنی انسان هاست.

" با ایمان بیندیشیم و برترین انتخاب را تقدیرمان کنیم."

به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست عاشقم برهمه عالم که همه عالم از اوست

یادگیری رو متوقف نکنید

خانواده هفت قدم در تلاش است ، با آموزش رایگان و ایجاد فضای روشنگری و بصیرت افزایی یک فضای تعاملی اشتغال زایی را به جهت مشاغل فردی و گروهی فراهم نماید .

این خانواده به صورت کاملا رایگان و شرایط مشوق کننده یک فضای رقابتی را برای مخاطبین خود ایجاد می کند و در نهایت از افرادی که به قدم هفتم رسیده اند دعوت به همکاری می نماید .

ما میخواهیم با فضای رویا فروشان مقابله کنیم و باید بدانیم هر ثانیه از زندگی فردی هر کدام از شما عزیزان تکرار نمی شود پس برای خودت تلاش کن و با توانایی خودت به اهدافت برس ما در کنارت هستیم و حامی تو ...

میلاد شادانی
بناینگذار سبک هفت قدم