یادداشتی از محمدمهدی اسدزاده؛

کاهش نزدیک به یک چهارم توان خرید در سه ماه گذشته

حال و روز فارس این روزها خیلی خوب نیست.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر کاهش نزدیک به یک چهارم توان خرید در سه ماه گذشته

به گزارش خبر، محمدمهدی اسدزاده در یادداشت ارسالی با موضوع "کاهش نزدیک به یک چهارم توان خرید در سه ماه گذشته" به پایگاه خبری گزارش خبر آورده است؛

از اقتصاد تا فرهنگ، از خشکی تا بیماری پروانه‌ای زاگرس تا...

برخی به این اندیشه‌اند که اگر اقتصاد فارس درست باشد، بسیاری از گرفتاری‌ها رخت خواهند بست و از این دیار خواهند رفت.

این دیدگاه را نه می‌توان پذیرفت و نه می‌توان نپذیرفت؛ چه اقتصاد خوب، خود یکی از زمینه‌های درست شدن بسیاری از گرفتاری‌های فرهنگی، اجتماعی، محیط‌زیستی و... است.

درست هنگامی که استان فارس درگیر داستان دختران اسکیت‌باز و داستان‌های پیرامونی آن شد، مرکز آمار ایران، 8 تیرماه جاری، نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای استان فارس را 4/39 درصد و پس از 10 استان کشور دانست. (فایل پیوستی https://www.amar.org.ir/news/ID/18464) در این آمار کمترین نرخ تورم را استان سیستان و بلوچستان با 2/34 درصد داراست که استان فارس نزدیک به 5 درصد بیش از آن را داراست.

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای استان فارس در خرداد ماه 1401:

فارس: 4/39 درصد در جایگاه دهمین استان دارای کمترین تورم

کمترین: سیستان و بلوچستان با 2/34 درصد

بیشترین: کهگیلویه و بویر احمد با 9/46 درصد

متوسط کشوری: 4/39 درصد

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای استان فارس در اردیبهشت ماه 1401:

فارس: 9/38 درصد در جایگاه یازدهمین استان دارای کمترین تورم

کمترین: سیستان و بلوچستان با 6/33 درصد

بیشترین: کهگیلویه و بویر احمد با 7/46 درصد

متوسط کشوری: 7/38 درصد

تورم خرداد ماه به اردیبهشت ماه 1401، دارای 5/ درصدی و پیشی گرفتن از یک استان کشور، هرچند تورم افزایش یافته است.

تورم نزدیک به 40 درصدی، خود نشان از نصف شدن توان خرید مردم دارد. از سوی دیگر، می‌دانیم که دولت، درآمد کارکنان دولتی و حاکمیتی را با برآورد تورم 40 درصدی در آغاز سال، تنها 10 درصد افزایش داد که خود نشان از کاهش یک سومی توان خرید آنان بود.

اکنون باید گفت که این یک سوم نیز در یک ماه به کاهش 40 درصدی رسیده است؛ پس یک کارمند توان خریدش به روز آغاز سال -3 ماه پیشتر- نزدیک به یک پنجم کاهش پیدا کرده است.

دولت همچنین درآمد کارگران دولتی (کسانی که در سبک‌های گوناگون همچون حجمی، برای شرکت‌های خدماتی وابسته به دولت کار می‌کنند) را که با نگاه به تورم 40 درصدی آغاز سال، 57 درصد افزایش داده بود، اکنون تنها با دو تورم نزدیک به 40 درصدی اردیبهشت و خرداد (دستمزد فروردین و اردیبهشت)، توان خریدش به یک چهارم رسیده است.

همچنان که می‌بینیم استان سیستان بلوچستان که دارای کمترین تورم استانی است، رشد 8/ درصدی و استان کهگیلویه که همچنان بیشترین تورم استان را دارد، رشد 2/ درصدی دارد. همچنین متوسط کشوری نیز رشد 7/ درصدی را از سر گذرانده است. تورم استان فارس 2/ درصد از رشد کشوری، کمتر بوده است.

نگاهی به آمار بانک مرکزی برای تورم شهری آمار زیر را به ما نشان می‌دهد:

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری استان فارس در خرداد ماه 1401:

فارس: 38 درصد در جایگاه نهمین استان دارای کمترین تورم

کمترین: سیستان و بلوچستان با 8/33 درصد

بیشترین: کهگیلویه و بویر احمد با 2/45 درصد

متوسط کشوری: 9/38 درصد

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری استان فارس در اردیبهشت ماه 1401:

فارس: 6/37 درصد در جایگاه نهمین استان دارای کمترین تورم

کمترین: سیستان و بلوچستان با 5/33 درصد

بیشترین: کهگیلویه و بویر احمد با 0/45 درصد

متوسط کشوری: 3/38 درصد

تورم شهری نیز در استان فارس با رشد 4/ درصدی روبرو بوده است. همچنان که می‌بینیم استان سیستان بلوچستان که دارای کمترین تورم استانی است، رشد 3/ درصدی و استان کهگیلویه که همچنان بیشترین تورم استانی را دارد، رشد 2/ درصدی دارد. همچنین متوسط کشوری نیز رشد 6/ درصدی را از سر گذرانده است. هرچند استان فارس 2/ درصد از رشد کشوری کمتر بوده، با نگاهی به دو استان دارای کمترین و بیشترین تورم، 1/ و 2/ درصد، رشد تورمی بیشتری را داشته است؛ این خود نشان از کم‌کاری گروه اقتصادی استان نسبت به دو استان دیگر در اقتصاد شهری است.

نگاهی به آمار بانک مرکزی برای تورم روستایی آمار زیر را به ما نشان می‌دهد:

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری استان فارس در خرداد ماه 1401:

فارس: 3/44 درصد در جایگاه پنجمین استان دارای بیشترین تورم

کمترین: همدان با 33 درصد

بیشترین: کهگیلویه و بویر احمد با 5/50 درصد

متوسط کشوری: 8/41 درصد

نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای روستایی استان فارس در اردیبهشت ماه 1401:

فارس: 5/43 درصد در جایگاه چهارمین استان دارای بیشترین تورم

کمترین: همدان با 32 درص

بیشترین: کهگیلویه و بویر احمد با 3/50 درصد

متوسط کشوری: 8/40 درصد

تورم روستایی نیز در استان فارس با رشد 8/ درصدی روبرو بوده است. همچنان که می‌بینیم استان همدان که دارای کمترین تورم استانی است، رشد 1 درصدی و استان کهگیلویه که همچنان بیشترین تورم استانی را دارد، رشد 2/ درصدی دارد. همچنین متوسط کشوری نیز رشد 1 درصدی را از سر گذرانده است. استان فارس 5/2 درصد از رشد کشوری بیشتر، به استان کمترین تورم، 2/ درصد کمتر و به استان دارای بیشترین تورم، 6/ درصد بیشتر رشد تورمی داشته است. این نشان می‌دهد که در زمینه روستاها، استان فارس کمتر از دیگر استان‌های کشور، تورم را مدیریت کرده است.

گفتنی است تورم ماهیانه در اردیبهشت ماه برای استان فارس 7/2 بود که در خردادماه به 3/14 رسید. متوسط تورم ماهیانه کشور در اردیبهشت ماه 5/3 و در خرداد ماه 2/12 است. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه، فارس 7/ درصد تورم ماهیانه کمتری به کشور داشته که در خرداد ماه 1/1 درصد از تورم ماهیانه کشوری بیشتر شده است. همچنین جدول مرکز آمار نشان می‌دهد استان فارس در نرخ تورم ماهیانه، جایگاه 16 کمترین تورم را دارد که در اردیبهشت ماه دهمین، جایگاه دهم را داشته است؛ که خود نشان پس‌افتادگی استان فارس از 6 استان دیگر کشور است.

تورم نقطه‌ای خرداد ماه استان فارس 5/53 درصد در متوسط کشوری 5/52 درصد است که در اردیبهشت ماه 7/37 درصد در متوسط کشوری 3/39 درصد بود. افزایش 5/15 درصدی در افزایش 2/13 درصدی کشور، یکی دیگر از نشانه‌های افت اقتصادی استان فارس است.

پروفایل خبری کسب و کارهای منتخب

بارسانه های گزارش خبر

با رسانه ها

تیم خبری گزارش خبر

گروه حفاظتی پاس

روابط عمومی گروه پاس

تیم تامین حفاظت سازمان ها و اشخاص

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

گروه پیشرانان پیشرفت ایران

بزرگترین پروژه های صنعتی کشور

دبستان پسرانه غیردولتی نهال اندیشه

دبستان نهال اندیشه

آموزش و تربیت علمی و کاربردی دانش آموزان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

تامین آهن اسفنجی تولیدکنندگان فولاد در کشور

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آکادمی تخصصی حسابداری بهشتی

آموزش تخصصی دوره های حسابداری

شرکت تجلی معادن و فلزات

تجلی توسعه معادن و فلزات

نخستین شرکت پروژه محور در بازارسرمایه

رپورتاژ آگهی تریبون

تریبون

انتشار گسترده محتوا در رسانه گزارش خبر

روابط عمومی بانک آینده

روابط عمومی بانک آینده

بانک پیشرو در اقتصاد کشور

گروه سرمایه گذاری غدیر

گروه سرمایه گذاری غدیر

بزرگترین هلدینگ چندرشته ای در بازارسرمایه

سرآمد نوین

سرآمد نوین

پیشرو در نرم افزار های تخصص مالی بورس

وکیل اول

وکیل اول

پروانه وکالت ۲۵۸۰۱ کانون وکلای مرکز

بانک قرض الحسنه مهر ایران

بانک قرض الحسنه مهر ایران

تأمین مالی در چهارچوب تسهیلات قرض الحسنه

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق

اشتغال‌زایی پایدار، ارزش آفرینی مواد معدنی و تأمین مواد اولیه صنعت فولاد کشور

دانشگاه سئوی ایران

دانشگاه سئوی ایران

مشاوره، آموزش و مدیریت پروژه های سئو در ایران

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

میلاد فرخ پور

میلاد فرخ پور

فعال حوزه انفورماتیک

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

صدیقه طباطبایی

صدیقه طباطبایی

خبرنگار تحلیلی گزارش خبر

مهدی آشتیانی فرد

مهدی آشتیانی فرد

خبرنگار اختصاصی خبرگزاری گزارش خبر

محمد تقی ناصریراد

محمد ناصریراد

فعال رسانه، مستندساز و منتقدِ سینما

وحید حاج سعیدی

وحید حاج سعیدی

فعال رسانه ای در استان گلستان

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها