سخنگوی وزارت بهداشت:

زیرسویه EG5 با وجود آزمایش های منظم ماهانه تا کنون در ایران شناسایی نشده

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: کشف زیر سویه های جدید کرونا در جهان به معنی شیوع آنها در ایران و سایر کشورها نیست و در ماه‌های گذشته علاوه بر زیرسویه EG5، زیرسویه های متعدد دیگری هم در جهان کشف شده اند که هیچ یک شیوع نیافته و در ایران نیز شناسایی نشده بودند.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر زیرسویه EG5  با وجود آزمایش های منظم ماهانه تا کنون در ایران شناسایی نشده

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، پدرام پاک آیین افزود: زیرسویه EG5 نخستین بار ماه‌ها قبل یعنی ۱۷ فوریه یا ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ در جهان شناسایی شد

پاک آیین با بیان این مطلب که این زیرسویه ، مشتق از یکی از زیرسویه های أمیکرون بنام XBB1, 9.1 است، گفت: این زیر سویه از طرف سازمان جهانی بهداشت تحت رصد و سپس تحت توجه طبقه بندی شده است.

وی افزود: همچنین این زیرسویه در ۵۱ کشور شناسایی شده و از زمان شناسایی تا کنون تغییری در بیماری زایی آن مشاهده نشده است.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این مطلب که در ایران، آزمایش سکانس برای تعیین سویه و زیرسویه به تعداد بالغ بر ۲۰۰ مورد در هر ماه به ویژه در مورد مسافران خارجی و در مرزها انجام می شود ،اظهار داشت : زیر سویه EG5 از زمان کشف آن تاکنون در ایران شناسایی نشده است.

وی در پایان گفت: خبر منسوب به یکی از دانشگاه های تهران مبنی بر توصیه به عموم برای ماسک زدن مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و فعلا چنین توصیه ای وجود ندارد.