آخرین اخبار از افزایش سرمایه نمادهای فعال بازارسرمایه

طی روزهای گذشته شرکت‌های متعددی طی انتشار اطلاعیه‌های مختلف سهامداران را نسبت هریک از مراحل فرآیند افزایش سرمایه خود مطلع کردند که در ادامه به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته شده است.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر آخرین اخبار از افزایش سرمایه نمادهای فعال بازارسرمایه

به گزارش خبرگاران گروه بورس، بانک و بیمه گزارش خبر، افزایش سرمایه یکی از راه‌های تامین مالی به منظور توسعه و گسترش و بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار حائز اهمیت است. طی روز‌های گذشته نیز اطلاعیه‌های متعددی در خصوص هر یک از مراحل افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است که در این گزارش به تشریح جزئیات چندی از این اطلاعیه‌ها پرداخته ایم.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه همراه

ظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران از مبلغ ۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی مورد نیاز برای انجام سرمایه گذاری‌های آتی و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در نظر گرفته شده، مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و چگونگی انجام آن ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه فولاد

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت فولاد مبارکه اصفهان از مبلغ ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور * تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های توسعه در دست اجرا الف: احداث خط نورد گرم شمار ۲ ب: احداثِ نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیتِ اسمیِ ۹۱۴ مگاوات * جبرانِ مخارج سرمایه‌ای انجام شده بابت تکمیل طرح‌های در دست اجرا * جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر * مشارکت در افزایش سرمایة شرکت‌های سرمایه‌پذیر * جبرانِ مخارجِ انجام شده بابتِ سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته (خریدِ سهام) ارائه گردید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شملی

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت ملی شیمی کشاورز از مبلغ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور طرح‌های توسعه که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وصنا

گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه تایرا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت تراکتور سازی ایران از مبلغ ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور خرید ماشین آلات و تجهیزات و سرمایه گذاری در شرکت‌های ریخته گری و موتورسازان ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه غگلستا

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان از مبلغ ۵۲۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۱۷,۷۳۵,۲۳۷,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور به منظور منظور اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی ارائه گردید.

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه خموتور

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی، توسعه خطوط تولید و اورهال ماشین آلات ارائه گردید.

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه تکنو

با عنایت به اتمام مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شماره DPM-IOP-۰۱A-۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ و موافقت سازمان بورس واوراق بهادار مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت تکنو تار به مدت ۳۰ روز و تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ تمدید گردید

اظهارنظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه حفارس

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس از مبلغ ۲,۵۲۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵,۴۳۹,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور ه منظور اصلاح ساختار مالی مطابق گزارش پیوست ارائه گردید.

ثبت افزایش سرمایه فپنتا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ افزایش سرمایۀ شرکت صنعتی سپنتا از مبلغ ۵۴,۱۷۳ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۰۲۹,۲۸۳ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۹۷۵۱۱۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ثبت افزایش سرمایه لابسا

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ افزایش سرمایۀ شرکت آبسال از مبلغ ۱,۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته مبلغ ۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

منبع:نبض بورس

پروفایل خبری خبرنگاران منتخب

زهره کرمعلی

زهره کرمعلی

فعال حوزه ارتباطات و روابط عمومی

احمد باقری

احمد باقری

مدرس و مشاور حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه

عباس ستایش گو

عباس ستایش گو

فعال و مشاوره خبری سازمان ها در سطح کشور

نورالله رنجبر

نورالله رنجبر

مدیر و مشاور روابط عمومی در امور هنری

حسین براتی

حسین براتی

حسین براتی

ناهید مظفری

ناهید مظفری

مشاور رسانه ای در استان یزد

محمود صابری زاده

محمود صابری زاده

مدیر و مشاور تولید محتوا برای سازمان ها

جمشید غضنفری

جمشید غضنفری

مشاور و فعال رسانه ای سازمان ها در استان های فارس و بوشهر