یادداشتی از اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران؛

نقش همگانی آحاد مردم در فرازهای از بیانیه گام دوم انقلاب

در این یادداشت به  مخاطبان و متولیان اجرای بیانیه گام دوم انقلاب بعنوان متولیان اجرایی شدن این موفقیت در  فراز های این بیانیه که پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.
اشتراک گذاری:
لینک کوتاه
تصویر نقش همگانی آحاد مردم در فرازهای از بیانیه گام دوم انقلاب

به گزارش خبر، اکبر حیدریان مدیرکل خانه ایثارگران استان تهران در یادداشت ارسالی به پایگاه خبری گزارش خبر با موضوع "نقش همگانی آحاد مردم در فرازهای از بیانیه گام دوم انقلاب" آورده است

آرمان های متعالی و الهی انقلاب اسلامی در تمامی مراحل اساس بسیج و حضور و جانفشانی مردمی در وقایع و صحنه های مختلف بوده است.

پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع و مقاومت در دوران جنگ تحمیلی ، مقابله با جنگ اقتصادی نظام سلطه، گذر موفق از همه توطئه ها و دشمنی ها و نظایر آن شواهدی بر این مدعاست.

گرچه سند بیانیه گام دوم انقلاب به شرح وظایف و چگونگی کاربست و تحقق اهداف آن اشاره تصریحی نکرده است، اما مخاطب اصلی بیانیه علاوه بر جوانان و عموم مردم، مستند به صریح اصل قانون اساسی، دستگاه های حاکمیتی نیز هستند.

در این یادداشت به مخاطبان و متولیان اجرای بیانیه گام دوم انقلاب بعنوان متولیان اجرایی شدن این موفقیت در فراز های این بیانیه که پرداخته شده است، اشاره و نتایج اکتسابی آن را بررسی می کنیم.

بی شک شما جوانان مؤمن و پرتلاش خواهید توانست این عیب بزرگ ظرفیت های استفاده نشده طبیعی و انسانی را برطرف کنید.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاری بین نسلی (جوانان با افراد باتجربه).

شما جوانان باید پیشگام درشکستن محاصره تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید. قدر خود را بدانید و با قوت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاری جوانان در حوزه های مختلف علمی ، تحلیلی و اجرایی ضروری است.

ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را{علم و پژوهش} با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاری مؤثر در حوزه های علمی و اجرایی به صورت توأمان.

دستگاههای مسئول حکومتی در این باره"معنویت و اخلاق"وظایفی سنگین بر عهده دارند که باید هوشمندانه و کاملاً مسئولانه صورت گیرد.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاری دولت و دستگاه های اجرایی با سایر بازیگران مؤثر.

همکاری در سطوح مختلف بهبود امور معنوی و مادی.

ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاری در مبارزه با مفاسد ضروری است.

همکاری در سطوح فردی، جمعی و سازمانی ضروری است.

همکاری بین سه قوا یک امر ضروری است.

همه مخصوصاً دولت جمهوری اسلامی موظف به حراست از آن{استقلال و آزادی } باهمه وجودند.

نتایج این فراز از بیانیه:

همکاری در سطح ملی ضروری است (عزم ملی).

همکاری در سطح سازمانی ضروری است.